Rabu, 28 Mei 2014

PENYEDIAAN KEW.8 BAGI URUSAN PENJUMUDAN, PENGGABUNGAN DAN PINDAAN SKIM PERKHIDMATAN SERTA PERTUKARAN PELANTIKAN BERIKUTAN PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 11,17,19 DAN 23 TAHUN 2013

JPN melalui surat edaran J.Pel.Pk.(AM)4931/5/Jld.3(62) bth. 22 Mei 2014 memaklumkan bahawa Jabatan Pendidikan Perak telak melaksanakan pemberian opsyen kepada semua perjawatan yang terlibat dalam penambahbaikan skim perkhidmatan mengikut Pek Perkhid Bil.9 hingga 35 Tahun 2013 yang berkuatkuasa mulai 1 Julai 2013 dan 1 November 2013.

Sebanyak 17 skim perkhidmatan telah terlibat dalam pemberian opsyen di bawah Pek Perkhid Bil.11,17,19 dan 23 Tahun 2013 bagi Jabatan ini yang melibatkan seramai 2,102 orang penyandang.

Lanjutan dari pemberian opsyen ini, pihak tuan/puan adalah dipohon untuk menyediakan Kew.8 bagi semua perjawatan yang terlibat.

Surat siaran berkenaan boleh dimuat turun seperti di bawah;

Tiada ulasan:

Catat Ulasan